Pat a Mat ve filmu - NoSubPlay
V.I.P:
Movies
Like fanpage for update new film!
Pat a Mat ve filmu - NoSubWatch Now
(0.0/10 - 0 votes)
 • Country:France
 • Director:
 • Time:
 • Year:
 • Viewed:

Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého vzniku, a by? se na st?íbrném plátn? ješt? nep?edvedli, pro kutily jejich kalibru to p?eci nem?že být problém. Obzvláš?, když mají na p?d? krabice plné film? a pod schody promíta?ku, na které fanoušk?m své p?íhody rádi odpromítají... Nebyli by to ale oni, kdyby se nepotýkali s celou ?adou nástrah. A tak se tentokrát utkají se záke?ným kaktusem, suchým stromem nebo se rozhodnou „zvelebit" sv?j p?íbytek originálními úpravami. A jelikož jsme ve 21. století a všude se propaguje zdravý styl života, i „aje?áci" s

More »

Tag:

  Maybe You Like
  
  Loading....waitting
  User name:
  Password:
   
  No account?
  User Name
  Password
  Confirm
  Email
  Verification